Welcome to our new website - Welkom op onze vernieuwde website - Bienvenue sur notre nouveau site web - Willkommen auf unserer neuen Website

U vindt ons ook hier:

Het Weer AktueelBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

14,3°C 16,1°C Wind from SWSW@38,9 km/h - 1002,1hPa +0,5hPa 4,6ft 20km

13,2°C 15,5°C Wind from WW@31,7 km/h - 1002,5hPa +0,8hPa 4,9ft 50km

13,0°C - Wind from SWSW@35,3 km/h - 999,2hPa +0,4hPa 5,2ft 9km

11,1°C - Wind from SWSW@29,5 km/h - 998,6hPa +0,6hPa 3,9ft 50km

11,0°C - Wind from NNENNE@35,3 km/h - 998,8hPa +0,5hPa 7,9ft 20km

10,3°C - Wind from NNENNE@57,6 km/h - -hPa - 11,8ft -

9,7°C - Wind from NENE@57,6 km/h - 1002,4hPa +1,3hPa 12,1ft 20km

-°C - Wind from NENE@64,8 km/h - 1003,7hPa +1,5hPa - 9km

13,1°C 14,2°C Wind from NWNW@22,3 km/h - 1003,3hPa +1,4hPa 5,9ft -

10,8°C - Wind from NN@44,6 km/h - 999,8hPa +0,6hPa - -

8,8°C - Wind from NNENNE@53,6 km/h - 1007,7hPa - 19,7ft -

11,7°C 12,1°C Wind from NN@33,5 km/h - 1010,4hPa +2,4hPa 10,8ft -

9,0°C 11,2°C Wind from NNENNE@38,9 km/h - 1014,6hPa +1,7hPa 11,2ft -

No recent reports. Greenwich Lightship at 13:00: Air:. 14,3°C, Water: 16,1°C, Wind: SW@38,9km/h, Baro: 1002,1hPa (+0,5), Waves: 4,6ft Channel Lightship at 13:00: Air:. 13,2°C, Water: 15,5°C, Wind: W@31,7km/h, Baro: 1002,5hPa (+0,8), Waves: 4,9ft No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 13:00: Air:. 13,0°C, Wind: SW@35,3km/h, Baro: 999,2hPa (+0,4), Waves: 5,2ft Clipper AWS at 13:00: Air:. 11,1°C, Wind: SW@29,5km/h, Baro: 998,6hPa (+0,6), Waves: 3,9ft Beryl A AWS at 13:00: Air:. 11,0°C, Wind: NNE@35,3km/h, Baro: 998,8hPa (+0,5), Waves: 7,9ft Brent 'A' AWS at 13:00: Air:. 10,3°C, Wind: NNE@57,6km/h, Waves: 11,8ft No recent reports. North Sea at 13:00: Air:. 9,7°C, Wind: NE@57,6km/h, Baro: 1002,4hPa (+1,3), Waves: 12,1ft North Sea at 13:00: Wind: NE@64,8km/h, Baro: 1003,7hPa (+1,5), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 13:00: Air:. 13,1°C, Water: 14,2°C, Wind: NW@22,3km/h, Baro: 1003,3hPa (+1,4), Waves: 5,9ft North Sea at 13:00: Air:. 10,8°C, Wind: N@44,6km/h, Baro: 999,8hPa (+0,6), No recent reports. K7 Buoy at 13:00: Air:. 8,8°C, Wind: NNE@53,6km/h, Baro: 1007,7hPa, Waves: 19,7ft No recent reports. No recent reports. K4 Buoy at 13:00: Air:. 11,7°C, Water: 12,1°C, Wind: N@33,5km/h, Baro: 1010,4hPa (+2,4), Waves: 10,8ft K5 Buoy at 13:00: Air:. 9,0°C, Water: 11,2°C, Wind: NNE@38,9km/h, Baro: 1014,6hPa (+1,7), Waves: 11,2ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304Sandettie LightshipNo recent reports.
62305 Greenwich Lightship 13:00 14,3 16,1 SW Wind from SW 38,9 1002,1 +0,5 4,6 20
62103 Channel Lightship 13:00 13,2 15,5 W Wind from W 31,7 1002,5 +0,8 4,9 50
62164Anasuria AWSNo recent reports.
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 13:00 13,0 - SW Wind from SW 35,3 999,2 +0,4 5,2 9
62144 Clipper AWS 13:00 11,1 - SW Wind from SW 29,5 998,6 +0,6 3,9 50
63110 Beryl A AWS 13:00 11,0 - NNE Wind from NNE 35,3 998,8 +0,5 7,9 20
63113 Brent "A" AWS 13:00 10,3 - NNE Wind from NNE 57,6 - - 11,8 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 13:00 9,7 - NE Wind from NE 57,6 1002,4 +1,3 12,1 20
63117 North Sea 13:00 - - NE Wind from NE 64,8 1003,7 +1,5 - 9
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 13:00 13,1 14,2 NW Wind from NW 22,3 1003,3 +1,4 5,9 -
62114 North Sea 13:00 10,8 - N Wind from N 44,6 999,8 +0,6 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 13:00 8,8 - NNE Wind from NNE 53,6 1007,7 - 19,7 -
62125Station 62125No recent reports.
62081K2 BuoyNo recent reports.
62105 K4 Buoy 13:00 11,7 12,1 N Wind from N 33,5 1010,4 +2,4 10,8 -
64045 K5 Buoy 13:00 9,0 11,2 NNE Wind from NNE 38,9 1014,6 +1,7 11,2 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
MB-Pro

Webleverancier
easyhosting

Davis VP2

Meteobridge

MB-Pro

easyhosting