Welcome to our new website - Welkom op onze vernieuwde website - Bienvenue sur notre nouveau site web - Willkommen auf unserer neuen Website

U vindt ons ook hier:

Het Weer AktueelBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

10,2°C 11,5°C Wind from WW@59,4 km/h - 996,5hPa +3,6hPa 8,9ft 9km

9,5°C 11,7°C Wind from WSWWSW@57,6 km/h - 996,1hPa +0,8hPa 14,4ft 20km

7,9°C - Wind from WW@25,9 km/h - 977,0hPa +0,6hPa - 20km

6,9°C - Wind from WSWWSW@79,6 km/h - 986,2hPa +2,7hPa 9,5ft 20km

5,9°C - Wind from WSWWSW@72,4 km/h - 986,0hPa +2,8hPa 9,8ft 20km

6,7°C - Wind from SS@25,9 km/h - 975,5hPa -0,4hPa 7,9ft 20km

6,6°C - Wind from ESEESE@14,8 km/h - 976,2hPa +0,2hPa 8,2ft -

-°C - Wind from SESE@11,2 km/h - 977,0hPa +0,4hPa - 20km

9,9°C 10,9°C Wind from WW@66,6 km/h - 993,3hPa -0,1hPa 19,0ft -

5,2°C - Wind from WSWWSW@29,5 km/h - 973,8hPa +0,0hPa - -

7,3°C - Wind from SSESSE@31,7 km/h - 972,2hPa - 10,8ft -

6,1°C 10,5°C Wind from WW@24,1 km/h - 982,2hPa +0,2hPa 17,4ft -

4,1°C 9,5°C Wind from NWNW@61,2 km/h - 975,0hPa -0,9hPa 24,0ft -

No recent reports. Greenwich Lightship at 07:00: Air:. 10,2°C, Water: 11,5°C, Wind: W@59,4km/h, Baro: 996,5hPa (+3,6), Waves: 8,9ft Channel Lightship at 07:00: Air:. 9,5°C, Water: 11,7°C, Wind: WSW@57,6km/h, Baro: 996,1hPa (+0,8), Waves: 14,4ft Anasuria AWS at 07:00: Air:. 7,9°C, Wind: W@25,9km/h, Baro: 977,0hPa (+0,6), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 07:00: Air:. 6,9°C, Wind: WSW@79,6km/h, Baro: 986,2hPa (+2,7), Waves: 9,5ft Clipper AWS at 07:00: Air:. 5,9°C, Wind: WSW@72,4km/h, Baro: 986,0hPa (+2,8), Waves: 9,8ft Beryl A AWS at 07:00: Air:. 6,7°C, Wind: S@25,9km/h, Baro: 975,5hPa (-0,4), Waves: 7,9ft No recent reports. No recent reports. North Sea at 07:00: Air:. 6,6°C, Wind: ESE@14,8km/h, Baro: 976,2hPa (+0,2), Waves: 8,2ft North Sea at 07:00: Wind: SE@11,2km/h, Baro: 977,0hPa (+0,4), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 07:00: Air:. 9,9°C, Water: 10,9°C, Wind: W@66,6km/h, Baro: 993,3hPa (-0,1), Waves: 19,0ft North Sea at 07:00: Air:. 5,2°C, Wind: WSW@29,5km/h, Baro: 973,8hPa (+0,0), No recent reports. K7 Buoy at 07:00: Air:. 7,3°C, Wind: SSE@31,7km/h, Baro: 972,2hPa, Waves: 10,8ft No recent reports. No recent reports. K4 Buoy at 07:00: Air:. 6,1°C, Water: 10,5°C, Wind: W@24,1km/h, Baro: 982,2hPa (+0,2), Waves: 17,4ft K5 Buoy at 07:00: Air:. 4,1°C, Water: 9,5°C, Wind: NW@61,2km/h, Baro: 975,0hPa (-0,9), Waves: 24,0ft


ID Naam Tijd CET Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304Sandettie LightshipNo recent reports.
62305 Greenwich Lightship 07:00 10,2 11,5 W Wind from W 59,4 996,5 +3,6 8,9 9
62103 Channel Lightship 07:00 9,5 11,7 WSW Wind from WSW 57,6 996,1 +0,8 14,4 20
62164 Anasuria AWS 07:00 7,9 - W Wind from W 25,9 977,0 +0,6 - 20
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 07:00 6,9 - WSW Wind from WSW 79,6 986,2 +2,7 9,5 20
62144 Clipper AWS 07:00 5,9 - WSW Wind from WSW 72,4 986,0 +2,8 9,8 20
63110 Beryl A AWS 07:00 6,7 - S Wind from S 25,9 975,5 -0,4 7,9 20
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 07:00 6,6 - ESE Wind from ESE 14,8 976,2 +0,2 8,2 -
63117 North Sea 07:00 - - SE Wind from SE 11,2 977,0 +0,4 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 07:00 9,9 10,9 W Wind from W 66,6 993,3 -0,1 19,0 -
62114 North Sea 07:00 5,2 - WSW Wind from WSW 29,5 973,8 +0,0 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 07:00 7,3 - SSE Wind from SSE 31,7 972,2 - 10,8 -
62125Station 62125No recent reports.
62081K2 BuoyNo recent reports.
62105 K4 Buoy 07:00 6,1 10,5 W Wind from W 24,1 982,2 +0,2 17,4 -
64045 K5 Buoy 07:00 4,1 9,5 NW Wind from NW 61,2 975,0 -0,9 24,0 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
MB-Pro

Webleverancier
easyhosting

Davis VP2

Meteobridge

MB-Pro

easyhosting